Blå Stjärnan


Ett återkommande projekt där vi bl a har byggt en helt ny typ av djurbur efter deras önskemål. En bur som är tyst, ventilerad, lätt att rengöra och i glas så att djuren inte blir instängda.
Nu är det hela foajén, väntrum, behandlingsrum, reception och butik som byggs om för att kunna tillgodose deras ökade kundtillströmning.

Klart i april 2016.